CV Liceum Ogólnokształcące w Warszawie to szkoła średnia, której celem jest edukacja uczniów w sposób nowoczesny, odpowiadający na skomplikowane wyzwania dzisiejszego świata.

Posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informatycznymi i językami obcymi jest nieodłącznym elementem codziennego życia, z tego powodu zależy nam na jak najlepszym opanowaniu tych umiejętności przez naszych uczniów. Pragniemy wychować obywatela europejskiego szanującego tradycję, kulturę, tolerancyjnego w stosunku do innych narodowości i religii, zabiegamy więc o poszerzanie wiedzy naszych uczniów w tych dziedzinach.

Jesteśmy świadomi jak ważna dla młodzieży jest edukacja pro-zdrowotna. Chcemy krzewić ideę zdrowego odżywiania, dobrej kondycji fizycznej oraz sportowej rywalizacji.

W celu osiągnięcia powyższych założeń:

- podnieśliśmy kompetencje nauczycieli z zakresu nowoczesnych technologii,

- zwiększyliśmy poziom kompetencji językowych nauczycieli informatyki, religii i wychowania fizycznego,

- podnieśliśmy poziom kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli językowców,

- nawiązaliśmy kontakty międzynarodowe z innymi szkołami,

 

W latach 2017-2019 CV Liceum Ogólnokształcące realizuje projekt Erasmus+ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt.: „Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie” . Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i języków obcych na lekcjach, oraz rozbudzenie świadomości pro-zdrowotnej wśród uczniów.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 43839 Euro. W projekcie uczestniczy 12 nauczycieli, co stanowi prawie 20 procent kadry naszego liceum.