Rada Rodziców CV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Warszawie:

 

Przewodnicząca: p. Anna Ogrodnik

Wiceprzewodnicząca: p. Mariusz Klejna

Olga Bolszo

 

 nr konta bankowego:

Rada Rodziców przy CV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta

ul. Vincenta van Gogha 1

03-188 Warszawa

 

Warszawski Bank Spółdzielczy

18 8015 0004 0086 3458 2080 0001

W tytule przelewu należy wpisać:

imię i nazwisko ucznia oraz klasę

 

Wpłaty na Radę Rodziców są dobrowolne. Wszystkie środki przeznaczane są na potrzeby uczniów. Roczna składka wynosi 100 zł.