Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

Ewa Łuniewska sekretarz szkoły (kadry i płace)
Anna Bagińska kierownik gospodarczy
Joanna Baldzińska specjalista do spraw uczniów
Elżbieta Nowakowska specjalista do spraw uczniów
Ewa Fydrych pielęgniarka szkolna