7 maja 2C uczestniczyła w klasowym projekcie, spacerując ulicami Warszawy.

Każdy z uczniów przedstawiał wybrane miejsce opisane w powieści Prusa, przywołując właściwe cytaty. Szlak lektury prowadził głównie ulicą Krakowskie Przedmieście, przy której znalazły się najbardziej charakterystyczne punkty: sklep Wokulskiego, Szkoła Główna- miejsce jego edukacji, czy dom Rzeckiego, gdzie mieszkał i pracował stary subiekt. Czytając fragmenty książki, zobaczyliśmy Powiśle, tak jak je widział główny bohater. Nie zabrakło również odwołania do pozostałych wydarzeń z powieści odbywających się w Łazienkach Królewskich, Kamienicy Łęckich przy ulicy Kruczej oraz Teatrze Wielkim miejscu w jakim Wokulski zobaczył po raz pierwszy Izabelę.

Wycieczka pozwoliła nam przypomnieć sobie treść lektury oraz utrwalić wiedzę.