Dzięki wsparciu finansowemu Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, dla szkół znajdujących się w Dzielnicy Białołęka, został zakupiony program i aplikacja RESQL.

RESQL to system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, w którego skład wchodzi aplikacja mobilna, powstała na Uniwersytecie SWPS. Jej twórcami są dr Małgorzata Wójcik, dr Radosław Kaczan i dr Piotr Rycielski. Umożliwia ona anonimowe powiadomienie przez ucznia o incydencie dotyczącym przemocy. Wystarczy, że zgłosi on incydent w aplikacji, wybierając kategorię przemocy, jaka miała miejsce. Podanie swoich danych jest dobrowolne - uczeń może zachować anonimowość albo ujawnić imię czy klasę, do której chodzi. Zgłoszenie trafia do nauczyciela - interwenta, który wspólnie z innymi pedagogami zatrudnionymi w szkole analizuje problem i podejmuje odpowiednie działania.

Program umożliwia dyrekcji monitorowanie problemu przemocy w szkole, przygotowywanie raportów w formie zestawień i analizowanie zdiagnozowanych problemów wspólnie z radą pedagogiczną.

Ten system ma działać po to, aby niwelować przemoc rówieśniczą i  relacyjną. RESQL funkcjonuje od dwóch lat, obecnie korzysta z niego 100 szkół w całej Polsce. W ramach projektu przeszkolono kilka tysięcy nauczycieli, pedagogów, psychologów.

Oprócz anonimowej aplikacji mobilnej twórcy RESQL oferują materiały prewencyjne i interwencyjne ułatwiające pracownikom szkoły odpowiednie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Są one opracowane w  formie przebadanych  scenariuszy lekcji, poruszających problem agresji oraz psychologicznych mechanizmów okołoprzemocowych. Materiały, a także system, dostępne są w językach polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim.