Dnia 20 października 2023 r. w CV LO im. Zbigniewa Herberta odbył się spektakl z okazji Dnia Patrona przygotowany przez prof. Anną Arciszewską, prof. Magdalenę Siembor i prof. Małgorzatę Szyłak-Szydłowską oraz  uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych zorganizowane przez prof. Alicję Krukowska i prof. Anetę Frąckowiak. Licealiści złożyli przysięgę , w której zobowiązali się: dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz, rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane nadzieje, wyrabiać w sobie siłę woli, pracowitość, prawość charakteru, dociekliwość w dążeniu do prawdy, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym, szanować poglądy i przekonania swoich kolegów i koleżanek, dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny.

Po ślubowaniu pierwszoklasistów przemówiła Pani Dyrektor CV LO - Elżbieta Gęsina. Zachęcała uczniów do pilnej nauki, rozwijania pasji i zainteresowań. Wyraziła nadzieję, że lata spędzone w naszym liceum będą mile wspominać w dorosłym życiu a zdobywanie wiedzy stanie się dla Nich prawdziwą przyjemnością. Następnie głos zabrała wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która zapewniła o wsparciu starszych licealistów i życzyła bardzo dobrego samopoczucia w murach CV LO. Część artystyczna rozpoczęła się od scenki zadedykowanej pierwszoklasistom ukazującej hipotetyczną lekcję w krzywym zwierciadle w naszej nowoczesnej i pięknej szkole  . Następnie została przybliżona uczniom sylwetka Patrona CV LO – Zbigniewa Herberta, wielkiego poety, autora m.in. takich wierszy jak: ” Potęga smaku”, „Raport z oblężonego miasta” czy „Przesłanie Pana Cogito”. Został  ukazany nie tylko jako poeta, ale także człowiek bezkompromisowy i jednocześnie wrażliwy na cierpienie innych, jako  podróżnik, ale przede wszystkim jako przyjaciel. Herbert był człowiekiem cnót najstarszych i najprostszych. W latach 90.  pragnął ocalić pamięć tych, których "zdradzono o świcie". Można przypuszczać, że zamiarem poety było stworzenie spisu zasad, którymi człowiek powinien kierować się w życiu. Herbert uczył nas, że trzeba żyć pełnią życia, znać nie tylko gniew, bunt, pogardę, ale i przyjaźń, miłość, szacunek. Kultura polska straciła człowieka o czystej biografii i wielkiej sile moralnej. Widzowie mogli też usłyszeć wiersze recytowane przez uczennice klas pierwszych i posłuchać lirycznych piosenek w wykonaniu niezwykle utalentowanych  licealistów z akompaniamentem gitary i pianina wzbogaconych tańcem nowoczesnym.

Serdecznie dziękujemy artystom z klas: 1D, 1G, 2J, 3B, 3E, 3F, 4C, 4D za udział w wielu próbach często przed lekcjami lub po nich, za ogromne zaangażowanie, odpowiedzialność, kreatywność, poświęcenie oraz niezastąpionemu akustykowi z klasy 4A bez którego niemożliwy byłby multimedialny pokaz slajdów czy profesjonalny występ muzyczny.

Organizatorki spektaklu