Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego państwa.

Tego dnia w 1918 roku po 123 latach zaborów Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale od 1939 nie było obchodzone – przywrócono je w roku 1989.

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować.

Nasza Szkoła włączyła się w obchody 103 rocznicy tego święta. 10 listopada 2021 r. młodzież pod kierownictwem Pani Anny Beresteczki przedstawiła program słowno – muzyczny „Droga do wolności”. Uczniowie przypomnieli historię niewoli naszej ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy jako niepodległe państwo, przez dzieje tragicznej walki naszego narodu o wyzwolenie, aż po dzień odzyskania niepodległości. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami oraz wierszami.

Z racji obostrzeń pandemicznych program artystyczny został zaprezentowany w formie słuchowiska. Młodzież pozostawała w klasach pod opieką pedagogów. Natomiast dodatkowo w holu Szkoły można było zapoznać się z wystawą poświęconą odzyskaniu niepodległości i najważniejszym postaciom, bez których droga do wolności nie byłaby możliwa. Wystawę wraz z młodzieżą przygotowała Pani Monika Giemza.