^Powrót na górę

Gimnazjum Nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaulle’a

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych do kożystania z ZFŚS

Pobierz w PDF

Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla osób uprawnonych do kozystania z ZFŚS

Pobierz w PDF

Treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dostępna jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

Informacje na temat Regulaminu można również uzyskać pod numerem telefonu 22-884 43 80 wew. 23

Copyright © 2013. Gimnazjum Nr 122  Rights Reserved.