^Powrót na górę

Gimnazjum Nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaulle’a

Administracja i obsługa

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

Ewa Łuniewska sekretarz szkoły (kadry i płace)
Anna Bagińska kierownik gospodarczy
Joanna Baldzińska specjalista do spraw uczniów gimnazjum
Elżbieta Nowakowska
specjalista do spraw uczniów liceum
Ewa Fydrych pielęgniarka szkolna
Copyright © 2013. Gimnazjum Nr 122  Rights Reserved.