^Powrót na górę

Gimnazjum Nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaulle’a

Biblioteka

Biblioteka CV LO wspólnie z Biblioteką Gimnazjum Nr 122 stanowią bibliotekę Zespołu Szkół Nr 106.
Zatrudnionych jest dwóch nauczycieli bibliotekarzy: biblioteka liceum (1 etat) i biblioteka gimnazjum (1 etat), którzy obsługują czytelników obydwóch szkół.
W bibliotece zgromadzono ogółem 13805 woluminów w tym 43 książki na CD.
Do dyspozycji czytelników są 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
W czytelni znajdują się 2 tablice informacyjne z czego na jednej prezentowane są dekoracje o różnej tematyce a na drugiej zamieszczono wykazy tekstów kultury (wykazy lektur) zgodnie
z podstawą programową przedmiotu język polski, regulamin biblioteki i regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych, statystyki czytelnictwa w poszczególnych miesiącach wg. klas i inne informacje.
Użytkownicy biblioteki (uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły) mogą korzystać ze zgromadzonego księgozbioru, czasopism polskich i czasopism francuskojęzycznych. Na potrzeby dydaktyczne nauczycieli w bibliotece zgromadzono wiele filmów (DVD) w tym lektury z języka polskiego i inne filmy z edukacji filmowej, filmy edukacyjne do nauczania historii, geografii i religii a także filmy
o ważnych problemach wychowawczych na godziny wychowawcze. Nauczyciele j. angielskiego, j. francuskiego i j.rosyjskiego mogą
w pracy z uczniem korzystać z niektórych filmów (ścieżka językowa)
w celu sprawdzenia umiejętności językowych uczniów. Biblioteka posiada nagrania CD do nauki j. angielskiego, j. francuskiego
i j. rosyjskiego. W roku 2013 zaprenumerowano 9 tytułów polskojęzycznych i 5 tytułów w języku francuskim (współpraca
z ambasadą Francji). Szkoła otrzymuje Biuletyn informacyjny - miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i biuletyn IPN pamięć.pl . Biblioteka udostępnia wymagane przepisami dokumenty.

Biblioteka szkolna daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia. Staramy się, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. Prowadzone przez nas zajęcia przygotowują młodzież do korzystania ze zbiorów biblioteki, sprawnego uczenia się, rozwijania zainteresowań oraz umiejętnego wyszukiwania informacji i tworzenia zestawień bibliograficznych.

Zbiory w bibliotece szkolnej zostały sklasyfikowane według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD). Do dyspozycji czytelników są dostępne 2 katalogi: alfabetyczny i rzeczowy. Księgozbiór biblioteki jest systematycznie rozbudowywany i modyfikowany.

W Bibliotece działa „Koło Miłośników Książki” oraz „Dyskusyjny Klub Filmowy”. Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy na cotygodniowe spotkania w Bibliotece!

Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Poniedziałek- piątek 8.00-15.00

 

Biblioteka Zespołu Szkół Nr 106 to:
 • Wypożyczalnia
 • Czytelnia
 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)
Biblioteka:
 • oferuje 18058 książek z różnych dziedzin wiedzy
 • DVD, CD - 187 , Kasety Video - 70
 • prenumeruje 14 tytułów czasopism polskich oraz 6 francuskojęzycznych
 • gromadzi i udostępnia dokumenty wewnątrzszkolne
 • obsługuje 687 uczniów liceum i gimnazjum, oraz nauczycieli i pracowników szkoły
Nauczyciele bibliotekarze to:
 • mgr Anna Ruszczyk
 • mgr Hanna Pleskot
 Organizowane są różnego typu gazetki i wystawy w bibliotece.
Imprezy z okazji Andrzejek.
 
 
Wypożyczalnia:
W wypożyczalni oferujemy:
 • Lektury
 • Podręczniki
 • Literaturę piękną
 • Literaturę popularnonaukową 
Czytelnia:
Czytelnia oferuje:
 
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

Naszym uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły oferujemy możliwość korzystania z czterech komputerów ze stałym dostępem do Internetu.
Copyright © 2013. Gimnazjum Nr 122  Rights Reserved.