^Powrót na górę

Gimnazjum Nr 122 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. gen. Charlesa de Gaulle’a

Góra Grosza 2014

Akcja „Góra Grosza” we współpracy z Towarzystwem „Nasz Dom”

Pod koniec listopada i przez cały grudzień Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Liceum przeprowadzał ogólnoszkolną zbiórkę drobnych monet. Delegacje klas pełniły dyżury na określonych godzinach lekcyjnych. Zebrane pieniądze w styczniu przekazano Towarzystwu „Nasz Dom”. W sumie zebraliśmy ponad 500 zł. Zebrane środki zostaną wykorzystane na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie nowych domów dla dzieci, rodzinnych domów

dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka.

 

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum

wybory-20136 czerwca 2014 r. Samorząd Uczniowski Gimnazjum przeprowadził wybory nowego przewodniczącego SU. Najwięcej głosów (w liczbie 192) otrzymała Kaja Hoffmann-Derlacka z kl. 2D, która będzie pełniła funkcję Przewodniczącej SU od września 2014 r. Jej zastępcą została Zuzanna Dzięcioł z kl. 1D. Gratulujemy!

Samorząd Uczniowski CV LO im. Zbigniewa Herberta w Warszawie na facebooku

fanpageDnia 13 września odbyło się pierwsze zebranie Samorządu Uczniowskiego CV Liceum im. Zbigniewa Herberta w Warszawie. Podczas spotkania ustalono plan działania Samorządu na rok 2013/2014. Jedną z naszych nowości będzie działanie fanpage'a, który właśnie został założony na Facebooku.

Na stronie będziecie mogli dowiedzieć się o działaniach Samorządu Uczniowskiego oraz obserwować bieżące ogłoszenia dotyczące życia szkoły.

Powstaną również listy przebojów. Każdy z uczniów Zespołu Szkół Nr 106 będzie mógł głosować na utwory, które będą emitowane przez szkolny radiowęzeł. W tym roku to Wy stworzycie listę szkolnych przebojów!

Zapraszamy na naszą stronę! https://www.facebook.com/cvloim.zbigniewaherberta

 

Rząd

Władze Samorządu Uczniowskiego
w Zespole Szkół Nr 106 w roku szkolnym 2013/2014

 

Przewodniczący Natalia Dyoniziak
Zastępca Katarzyna Dziewicka
Opiekun p. Monika Giemza

 

Bieżąca działalność

Samorząd Uczniowski realizuje zadania zawarte w planie dydaktycznym

i wychowawczym szkoły. Podobnie jak w poprzednich latach duży nacisk  samorząd kładzie na doskonalenie samorządności, praworządności i demokracji oraz działania na rzecz innych.

Praca Samorządu dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych

i realizowanych w ciągu całego roku. W celu usprawnienia pracy Samorządu Uczniowskiego i polepszenia zaangażowania uczniów w jego pracę, stawiamy sobie za cel, polepszenie współpracy między uczniami Gimnazjum Nr 122 i CV Liceum Ogólnokształcącego. 

       W październiku podobnie jak w latach poprzednich  powitaliśmy klasy pierwsze gimnazjum w naszej społeczności szkolnej, wręczając im podczas ślubowania pamiątkowe zakładki do książek.

         Również dla pierwszych klas gimnazjum uczniowie z klasy 3d zorganizowali „otrzęsiny”- w formie zabawy.

Podobnie jak w poprzednich latach również i w tym roku wśród klas pierwszych gimnazjum zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy konkurs na temat życia i działalności naszego patrona Charlesa de Gaullea

Zwycięskiej klasie i indywidualnym laureatom wręczyliśmy pamiątkowe dyplomy.

Samorząd uczniowski z okazji Mikołajek zorganizował słodki poczęstunek dla wszystkich uczniów gimnazjum i liceum.

Wzorem lat ubiegłych aktywnie włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „ Góra Grosza”.

Pamiętając o potrzebujących  również w tym roku przeprowadziliśmy zbiórkę darów dla schroniska zwierząt w Józefowie ( karma, koce, środki pielęgnacyjne). Uczniowie przez cały rok szkolny mogą przynosić potrzebne artykuły dla zwierząt, które systematycznie zawozimy do schroniska.

W październiku przeprowadziliśmy akcję „Zapal światło zapomnianym”. Uczniowie przynosili znicze, które następnie zostały zapalone na opuszczonych grobach warszawskich cmentarzy. Akcja ta jest również na  stałe wpisana w pracę Samorządu Uczniowskiego naszego gimnazjum.

 W ramach akcji „ Gwiazdka dla każdego” przygotowaliśmy  paczki żywnościowe, dla najuboższych rodzin z naszej okolicy, z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Podobnie jak w latach ubiegłych, akcję tę przeprowadziliśmy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 W tym roku, wspólnie z samorządem liceum, nawiązaliśmy współpracę z Domem Dziecka w Radomiu. Dla podopiecznych tej placówki przekazaliśmy paczki ze słodyczami na Święta Bożego Narodzenia oraz inne niezbędne artykuły ( bieliznę, ubrania, przybory szkolne i.t.p). Nadal prowadzimy zbiórkę ubrań, książek, słodyczy, zabawek  dla dzieci z tego Domu Dziecka , gdyż sytuacja tam wyjątkowo ciężka.

Również w tym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Pomocy Chrześcijańskiej. Przekazaliśmy im dostarczone przez naszą młodzież zabawki, ubrania , książki, przybory szkolne oraz gry planszowe i puzzle. Dary te Fundacja przekazała dzieciom z najuboższych rodzin w Polsce. Również planujemy kontynuację tej współpracy.

 W I i II półroczu samorząd uczniowski gimnazjum i liceum zorganizował kiermasze ozdób świątecznych w celu zebrania środków na zakup produktów spożywczych dla najuboższych. Zarówno uczniowie jak i rodzice oraz nauczyciele bardzo aktywnie włączyli się w tę inicjatywę, co jest dla nas sygnałem, że należy takie akcje kontynuować. Uczniowie sami przygotowali ozdoby i sami zajęli się ich sprzedażą.

 Przez cały rok szkolny losowany jest „szczęśliwy numerek”. Dodatkowo gimnazjum kontynuuje „ Kolorowy Dzień”.

Udało nam się również zorganizować dwie dyskoteki dla uczniów gimnazjum, na których uczniowie świetnie się bawili. Realizowaliśmy w ten sposób cel mówiący o integracji społeczności szkolnej.

Od września kontynuujemy zbiórkę plastikowych nakrętek obecnie we współpracy z Fundacją „Słyszę Myślę Czuję”. Zebrane nakrętki przeznaczone są dla osób, które zbierają fundusze na rehabilitację. Uczniowie aktywnie włączają się w tę akcję i co bardzo cieszy- coraz więcej nauczycieli również pamięta, że nie należy wyrzucać plastikowych nakrętek do śmieci. Również osoby z zewnątrz odwiedzające nasz budynek aktywnie zasilają nasze pudło przeznaczone na korki.

 W tym roku również kontynuujemy akcję proekologiczną- zbiórkę makulatury. Uczniowie bardzo aktywnie biorą w niej udział. Na pewno oceny celujące z biologii są ważnym motywatorem ale uczniowie pośrednio wyrabiają w sobie również nawyk segregowania odpadów.

 W bieżącym roku szkolnym SU gimnazjum kontynuuje współpracę z Domem Opieki przy ulicy Mehoffera 72/74 w Warszawie. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się w pomoc osobom starszym. W ramach wolontariatu nasi uczniowie uczęszczają systematycznie do Domu Opieki , gdzie spędzają czas ze starszymi osobami. Każdy wolontariusz podpisał umowę, w której zobowiązał się do konkretnych świadczeń.  

Przez cały rok szkolny trwa  konkurs dla uczniów gimnazjum „Najaktywniejsza klasa w szkole”, w którym przewidywaną nagrodą jest wspólne wyjście całej klasy na wycieczkę.

  

Obecnie przygotowujemy się do wyborów do władz samorządu na przyszły rok. Zachęcamy  zainteresowanych uczniów do zgłaszania swoich kandydatur do opiekuna samorządu.

 

Monika Giemza

Opiekun SU gimnazjum

Copyright © 2013. Gimnazjum Nr 122  Rights Reserved.