^Powrót na górę

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Administracja

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

Ewa Łuniewska sekretarz szkoły (kadry i płace)
Anna Bagińska kierownik gospodarczy
Joanna Baldzińska specjalista do spraw uczniów
Elżbieta Nowakowska specjalista do spraw uczniów
Ewa Fydrych pielęgniarka szkolna
Copyright © 2013. CV Liceum Ogólnokształcące  Rights Reserved.