^Powrót na górę

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Wpłaty na radę rodziców

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe.

 

24 1320 1104 7850 1126 2000 0001

z dopiskiem imię i nazwisko ucznia, klasa

Copyright © 2013. CV Liceum Ogólnokształcące  Rights Reserved.