^Powrót na górę

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

DORADZTWO ZAWODOWE 2018/2019

 W procesie edukacji doradztwo i orientacja zawodowa wpisują się w plan wychowawczo – profilaktyczny szkoły. Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację.

Dlatego też zadaniem doradcy zawodowego jest pomóc uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i odpowiedniego zawodu. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia przedstawia się uczniowi informacje o możliwościach dalszego kształcenia.

W CV Liceum Ogólnokształcącym funkcję doradcy zawodowego pełni Pani Monika Boguszewska.

Zapraszamy uczniów na indywidualne konsultacje
dotyczące wyboru kierunku studiów i zawodu.

Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 21 ul. Marywilska 44, Warszawa 

tel. 22 8141064, 22 8141061

Pomoc z zakresu doradztwa zawodowego można również uzyskać w:

  •  Młodzieżowym Biurze Pracy ul. Kickiego 5 tel. 22 619 00 38

  • Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży Plac   Defilad 1,  tel. 22 656 66 48

godziny pracy doradców zawodowych z młodzieżą i rodzicami:

od wtorku do piątku w godz. 16.00 – 19.00,  soboty 10.00 – 12.00

 

Copyright © 2013. CV Liceum Ogólnokształcące  Rights Reserved.