^Powrót na górę

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Projekt Erasmus+

 

W roku szkolnym 2019/2020 CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta przystąpiło do napisania kolejnego projektu Erasmus+, akcja 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej, pt. „Innowacje językowe w europejskiej szkole”.

25. 06. 2020 Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaakceptowała nasz wniosek projektowy i przyznała nam dofinansowanie w kwocie 42 710,00 Euro.

Projekt będzie realizowany do roku 2022.

Głównym celem projektu jest wdrożenie Europejskiego Planu Rozwoju, poprawa jakości pracy szkoły poprzez uwzględnienie aktualnych priorytetów europejskich, realizacja mobilności oraz wdrożenie i upowszechnienie wiedzy zdobytej na szkoleniach.

Cele szczegółowe:

- podniesienie jakości nauczania języków obcych

- wdrożenie innowacji programowych – CLIL (metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego)

- doskonalenie umiejętności językowych kadry nauczycielskiej

- doskonalenie umiejętności cyfrowych, zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu

- współpraca europejska, zaangażowanie w projekty międzynarodowe, np. eTwinning.

 

Copyright © 2013. CV Liceum Ogólnokształcące  Rights Reserved.