^Powrót na górę

CV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

Dzień otwarty CV Liceum Ogólnokształcącego

 Wszystkich Uczniów szkół gimnazjalnych zainteresowanych wyborem szkoły ponadgimnazjalnej zapraszamy na

Dzień Otwarty CV Liceum Ogólnokształcącego,

który odbędzie się 18 marca 2019r. o godz. 18.00 w budynku szkoły przy ul. Vincenta van Gogha 1 w Warszawie

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Strefa rodzica/Rekrutacja

 

Wszystkich Uczniów szkół podstawowych zainteresowanych wyborem szkoły ponadpodstawowej zapraszamy na

Dzień Otwarty CV Liceum Ogólnokształcącego,

który odbędzie się 25 marca 2019r. o godz. 18.00 w budynku szkoły przy ul. Vincenta van Gogha 1 w Warszawie

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Strefa rodzica/Rekrutacja

 

 

Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie

Logo Funduszy Europejskich

W latach 2017-2019 CV Liceum Ogólnokształcące realizuje projekt Erasmus+ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt.: „Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie” . Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i języków obcych na lekcjach, oraz rozbudzenie świadomości pro-zdrowotnej wśród uczniów.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 43839 Euro. W projekcie uczestniczy 12 nauczycieli, co stanowi prawie 20 procent kadry naszego liceum.

Aby zrealizować założone cele zaplanowaliśmy szereg działań, m. in. zagraniczne wyjazdy szkoleniowe. Każdy kurs ma inną tematykę, tak aby uczestnicy mogli zdobyć jak najwięcej doświadczeń zarówno metodycznych,Logo funduszy europejskich językowych, czy kulturowych. Realizacja projektu pozwoli również na nawiązanie kontaktów ze szkołami z innych krajów.

Zwiększenie kompetencji z zakresu ICT oraz zastosowanie technik audiowizualnych, fotografii, i mediów społecznościowych w procesie lekcyjnym spowoduje wzrost aktywności uczniów co przełoży się również na wyniki osiągnięte na egzaminie maturalnym. Dzięki nowym metodom prowadzenia lekcji wychowania fizycznego uczniowie jeszcze lepiej nauczą się dbać o własne zdrowie i kondycję fizyczną.

Realizacja założonych celów pozwoli na rozwinięcie wymiany międzynarodowej pomiędzy uczniami (Strategiczne Partnerstwo Szkół), nauczycielami (wymiana doświadczeń), a także zaangażowanie w projekty e-Twinning. Zebrane informacje kulturoznawcze pozwolą na napisanie autorskiego programu, który zostanie wprowadzony w klasach z rozszerzonym programem nauczania j. angielskiego.

Dwie nauczycielki angielskiego już odbyły swoje szkolenia. Zapraszamy do odwiedzenia naszego bloga http://erasmuscvlo.blogspot.com, gdzie można znaleźć fotorelacje z wyjazdów oraz wszelkie aktualności związane z realizacją projektu.

Iwona Porowska

 

 

 

Copyright © 2013. CV Liceum Ogólnokształcące  Rights Reserved.